ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.11

ปรับปรุงเมื่อ: 23 ม.ค. 2562 14:00

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.03Arrow(2.78%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.15 / 138,000
วันก่อนหน้า 1.08
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.09 - 1.11
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 579,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.11 / 72,500
ราคาเปิด 1.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.92 - 1.68

 

Chart Type