ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.20

ปรับปรุงเมื่อ: 20 เม.ย. 2561 16:35

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.01Arrow(0.84%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.19 / 773,300
วันก่อนหน้า 1.19
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.18 - 1.21
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 31,992,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.20 / 173,300
ราคาเปิด 1.19
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.91 - 1.42

 

Chart Type