ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
0.95

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2561 15:00

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow-0.02Arrow(-2.06%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.94 / 9,625,300
วันก่อนหน้า 0.97
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.93 - 0.97
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 39,358,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.95 / 844,300
ราคาเปิด 0.97
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.92 - 1.44

 

Chart Type