ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.65

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ต.ค. 2561 16:37

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.07Arrow(4.43%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.65 / 1,910,700
วันก่อนหน้า 1.58
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.55 - 1.66
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 70,324,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.66 / 1,338,100
ราคาเปิด 1.59
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.91 - 1.67

 

Chart Type