นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์:
RML
1.34
เปลี่ยนแปลง (บาท / %):
+0.02 / 1.52%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
7,034,900
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.ย. 2561 (16:36)