การจ่ายเงินปันผล

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
28/04/2560 19/05/2560 เงินปันผล 0.0700 บาท 01/01/2559 - 31/12/2559
28/04/2559 24/05/2559 เงินปันผล 0.0550 บาท 01/01/2558 - 31/12/2558
03/12/2552 03/30/2552 หุ้นปันผล 1 : 0.0837 หุ้น  
03/12/2552 03/30/2552 เงินปันผล 0.0093 บาท  
05/10/2549 05/26/2549 เงินปันผล 0.0363 บาท 01/01/2548 - 31/12/2548
04/07/2548 05/27/2548 เงินปันผล 0.047 บาท 01/01/2547 - 31/12/2547
04/02/2539 05/24/2539 เงินปันผล 1 บาท 01/01/2538 - 31/12/2538
03/30/2538 05/21/2538 เงินปันผล 1 บาท 01/01/2537 - 31/12/2537
03/11/2537 05/06/2537 เงินปันผล 2 บาท 01/01/2536 - 31/12/2536